VERSLAG JAARVERGADERING 2017

Aanwezig bestuur: Albert Knol, Jan Huizing, Arend Klomp, Martin Vos, Henrie Schreur, Jan Boverhof en na de pauze ook Arjan Westerhuis. Jan Mennink heeft ziek afgemeld.

Aanwezig leden; Hilko Teunissen, Bennie Linde, Wim de Boer, Jan ten Heuvel, Jannes Mennink, Sjors Broekstra, Janai Santing, Camiel Teunissen, Tim Jonkers, Robin Paarhuis, Roelof Witte, Ronald Horstra, Jannes Prins, Aaldert Kuiper, Dietward Vos, RobertJan Naarding, Martien Geerts, Renessa Holterman, Wim Huizing, erelid Roelof Klomp, na de pauze schoven ook aan Jarno Veen en Maarten Huizing

 1. Opening door de voorzitter en iedereen wordt van harte welkom geheten ook speciaal ons erelid Roelof Klomp. Voorzitter benoemd direct de kwestie in het nieuws dat alle verenigingen ten alle tijden moeten melden als er sexueel mis- of gebruik is in de club, indien ja dan melden bij bestuur!
 2. Financieel verslag van Jan Huizing met Albert Knol van wat er uit is gegaan en binnen gekomen is. Het resultaat is dat er ruim meer Euro’s zijn binnen gekomen, dan eruit gegaan zijn. Hierdoor staan we ondanks de voorbije crisis nog steeds positief. Jan wordt vriendelijk bedankt voor zijn mooie uitleg en de club gaat dit jaar een boekhoud programma aanschaffen waardoor sommige dingen nog duidelijker vermeld kunnen worden. Zo kunnen Albert en Jan nog specifieker de boekhouding verwerken.
 3. Verslag kascommissie bestaande uit Bennie Linde en Wim de Boer, Wim verteld dat ze een avond langs geweest zijn bij Jan waar ook Albert bij aanwezig was en dat alles netjes uitgelegd en zichtbaar gemaakt werd. Bennie en Wim hadden geen op- of aanmerkingen en zag er netjes uit en de goedkeuring werd dus verleend..
 4. Bennie neemt na 2 trouwe jaren dienst in de kascommissie afscheid en wordt hiervoor hartelijk bedankt. Dietward Vos neemt zijn plaats in en er melden zich 2 Jannessen aan voor reserve en besloten wordt om Jannes Prins als eerst reserve te plaatsen en Jannes Mennink als 2de.
 5. Notulen van 2016 worden bekeken en door alle aanwezigen nog eens goed doorgelezen en goed gekeurd zonder op- of aanmerkingen.
 6. Ingekomen stukken: weinig tot niets alleen het blad Magazine.
 7. Verslag van 2016 is voor gelezen door ondergetekende en wordt door allen aangehoord, geen op of aanmerkingen.
 8. OTR 2017 is op 19 maart, de vergunningen zijn door Arend alweer aangevraagd alleen gaat het wat minder makkelijk als voorgaande jaren. Op de desbetreffende plaatsen zitten nu andere mensen en die willen ineens draaiboeken en zelfs calamiteiten plannen zien. Arend heeft deze in elkaar gedraaid en 1 wilde zelfs dat het onder auspiciën van een KNMV of MON zou plaats vinden. Arend heeft uitgelegd dat dit niet hoeft en dus ook niet gebeurt. Jammer dat dit wat meer tijd vergt op deze manier maar van De Wolden is er al en die van Meppel komt er ook wel.
  De Route is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar en Aaldert heeft de contacten alweer gelegd met de boeren en andere landeigenaren. Werkwijze gaan we weer net zo doen als vorig jaar, Martin coördineert dit en gaarne weer aanmelden wat via de app kan. Dit jaar hebben we bij Gebben 2 inschrijfbalies, 1 voor contant afrekenen en 1 waar ook gepind kan worden. Dit was vorig jaar nogal eens een vraag.
  Jos Schreur heeft aangegeven dat hij dit jaar iets minder kan betekenen aangezien die druk bezig is met hun nieuwe woning en verhuizing naar tussentijdse woning.
 9. Pauze met consumpties van de MC
 10. Bestuur draait lekker met deze setting en ook zijn er geen die eventueel er in willen.
  Vorig jaar is er voor bescherming van de MC de stichting Storck opgericht. Storck staat voor; Stichting Toer Offroad, Race, Cross en Klubactiviteiten. Bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur van de MC te weten; Arend Klomp, Albert Knol en Jan Boverhof. Vergunningen en dergelijke lopen nu via deze stichting.
 11. De commissies zijn goed gevuld dus hier hoeft geen aanvulling maar, mag wel vanzelfsprekend. Er wordt nog gevraagd of er iemand ergens bij wil maar er is niemand die zich op deze avond geroepen voelt.
 12. Zoals velen al gemerkt hebben is er een compleet nieuwe site opgezet, dit is met behulp van Jolanda Kooiker van Liberty gedaan. Site is erg actueel en ziet er ook heel netjes uit. Arend vraagt nog of hier misschien iemand mee wil helpen maar helaas geen ict-er die zich meld. Social media wordt gedaan door Martin Vos, Ronald Horstra en Dietward Vos.
 13. Activiteiten; we hebben deels mee betaald aan een nieuwe TV voor in de Wiekslag. Jan ten Heuvel heeft hiervoor een mooie nieuwe montage beugel gemaakt en ook de TV geplaatst, samen met Aaldert en Arend. Maria helpt ons ook als het kan met van alles en nog wat en op deze manier hebben wij ook weer wat leuks terug kunnen doen.
 14. De evenementen en toerplanning voor 2017;
  • 28 maart; start van de dinsdag avond ritten vanaf 19:00 bij café De Wiekslag.
  • 23 april; Voorjaarsrit.
  • Ander toerritten staat op de site in de kalender of pagina TOUR.
  • Rijtraining in april??
  • 8, 29 april of 24 mei; de feestavond.
  • 25 mei; vertrek ’s ochtends voor het Hemelvaart weekend en deze is al volgeboekt.
  • 13 t/m 16 juni; avond 4 daagse met drie regioclubs.
  • 11 juni; classic grasbaanrace tegenover de Raket.
  • 24 oktober laatste dinsdagavondrit.
  •Patatrace wordt oktober/november/december dit jaar hopelijk.
 15. Rondvraag; Aaldert Kuiper; of er ook alleen houten piketten gebruikt kunnen worden als afzetting in de akkers van de boeren? De ijzeren pennen leveren af en toe schade aan machines als ze niet opgeruimd zijn. Antwoord; is een goed idee en zullen we doorgeven aan de OTR commissie.

  Of er tijdens de zaterdagen ook een uitsmijter of snack genuttigd mag worden tussen de middag op kosten van de club? Antwoord; is niet echt nodig, veel komen een halve dag en ook geeft de club al zo veel aan de vrijwilligers.

  Of er met de boeren overlegd kan worden hoe de boeren/landeigenaren hun land weer opgebracht willen hebben? Antwoord; dit wordt al grotendeels gedaan door Hilco maar soms is het moeilijk om iets gedaan te krijgen door de staat van het land.

  Of er palen gekocht kunnen worden voor het plaatsen van betonmatten op grasland? Antwoord; dat gaat opgenomen worden met de OTR commissie.

  Verder geen vragen.

 16. De voorzitter bedankt een ieder hartelijk voor zijn komst en inbreng en nodigt iedereen uit om mee te doen met het rad van fortuin. Consumpties zijn tot 24:00 voor kosten van de MC.

De opbrengst van het Rad van Fortuin leverde 250 op voor de stichting ALS en vele leden gingen met leuke prijzen huiswaarts.

JAARVERGADERING 2017

Op vrijdag 10 februari vindt de jaarvergadering van de Motorclub de Antrappers plaats in Cafe De Wiekslag te De Wijk. Aanvang is om 20.00 uur. Bij deze zijn de leden van harte uitgenodigd.

Na afloop is er een Rad van Fortuin waarbij diverse prijzen zijn te winnen, waaronder clubartikelen, en de opbrengst (deels) naar de stichting ALS gaat.

Jaarvergadering Motorclub de Antrappers 10 februari 2017 (OVB)

1. Opening en mededelingen.

2. Financieel verslag 2016.

3. Verslag kascommissie Bennie Linde en Wim de Boer.

4. Verkiezing kascommissie aftredend Bennie Linde, reserve was Diedward Vos en wie wordt de nieuwe reserve.

5. Notulen van 2016.

6. Ingekomen stukken.

7. Verslag secretaris 2016.

8. Off Road Rit 19 maart 2017.

9. PAUZE. (evt. inbreng vergaderpunt of rondvraag door leden)

10. Bestuur; zit wel goed maar eventueel sugesties?

11. Aanvulling commissies (3 a 5 personen)

12. Internet site en communicatie.

13. Activiteiten.

14. Evenenementenplanning 2017 met:

* Feestavond (29 april of 24 mei)

* Patatrace eind 2017 en Grasbaan 11 juni 2017

* Toerritten/ Wiekermeulerit, 4 daagse, dinsdagavondritten.

* GPS avond, Rijvaardigheidstrainingen offroad rijders/cross.

15. Rondvraag (deze kun je schriftelijk indienen in de pauze).

16. Sluiting.

 

Hieronder het verslag van de jaarvergadering van 2016.

Jaarvergadering 5 februari 2016.

Onderstaande notulen worden ter goedkeuring aangeboden op de ALV van 10 februari 2017.

Aanwezig: Henrie Schreur, Arjan Westerhuis, Martin Vos, Jan Huizing, Jan Boverhof, Roelof Witte, Hendrik Wittink, Dietward Vos, Hilco Teunissen, Jan Brand, Marco de Gorter, Rick Loef, Bennie Linde, Leon Donker, Robin Paarhuis, Robert Jan Naarding, Camiel Teunissen, Renessa Holterman, Jan Mennink, Albert Knol, Martien Geerts, Ronald Horstra, Aaldert Kuiper, Jan Brand, Jarno Veen en Maarten Huizing.

Afwezig met kennisgeving; Arend Klomp en Wim de Boer.

1. Opening door de interim voorzitter aangezien Arend voor werkzaamheden in Amsterdam moet overnachten. Iedereen van harte welkom.
2. Financieel verslag van Jan Huizing met mooie PowerPoint presentatie, wordt weer duidelijk gemaakt wat er uit is gegaan en binnen gekomen en het resultaat is dit jaar ook weer ruimschoots positief. Jan wordt vriendelijk bedankt voor zijn werkzaamheden en presentatie zeker na het roerige jaar.
3. Verslag kascommissie bestaande uit Ronald Horstra en Bennie Linde, Ronald en Bennie hadden geen op- of aanmerkingen en zag er netjes uit.
4. Ronald Horstra mag na 2 jaar trouwe dienst de kascommissie verlaten en wordt hiervoor hartelijk bedankt. Wim de Boer was reserve en schuift nu dus door als lid en Dietward Vos neemt de reserve plaats in.
5. Notulen van 2015 worden bekeken en door alle aanwezigen goed gekeurd zonder op- of aanmerkingen.
6. Ingekomen stukken: 2 grote dozen met de nieuwe jassen zijn bij Martin aangekomen en deze worden ook uitgedeeld aan eind vergadering.
7. Verslag van 2015 is voor gelezen door ondergetekende en wordt door allen aangehoord.
8. OTR 2016 is op 20 maart, dit jaar willen we met een soort van vrijwillige(rs) inschrijvingslijst gaan werken. Martin legt uit dat we op deze manier dan hopen dat degene die zich aanmeld ook daadwerkelijk komt of vervanging regelt. Nu worden er soms machines ingehuurd en is er geen vrijwilliger om die te bedienen. Op deze manier willen we daar verandering in brengen. Ook de oproep om wat meer de dagen in te plannen voor het opruimen, dit duurt vaak langer dan het opbouwen en meestal door dezelfde personen.De lijst van Martin zal ook rondgaan voor opgave of via de app.
9. Aangezien de vergadering lekker loopt en de punten er doorheen worden getrapt doen we eerst punt 10 nog even voor de pauze. Peter Roos is na de perikelen met de OTR uit het bestuur gestapt en heeft ook als lid bedankt. Jan Schreur wil ook uit het bestuur en beide heren worden vriendelijk bedankt bij verstek. Geen van de aanwezigen voelt er iets voor om het penningmeesterschap over te nemen maar wel mogen we 2 heren bij het bestuur welkom heten. Eerst gaf Albert Knol aan dat hij wel mee wilde helpen en op de vraag wie daar moeite mee had stak Jan Mennink zijn hand op. Dit was echter voor de grap en na wat geklets gaf Jan aan ook wel lid te willen worden van het bestuur. Beide heren was geen tegenstem voor. Albert en Jan werden welkom geheten en veel plezier toegewenst.
10. De pauze was het nu echt tijd voor en jawel, de club trakteert.
11. De commissies zijn goed gevuld dus hier hoeft geen aanvulling, wel word er nog gevraagd of er iemand ergens bij wil maar hier is geen animo voor helaas. Toercommissie bestaat uit; Jan en Jannes Mennink, Jannes Prins en Wim de Boer.
12. Hendrik vraagt of de hele site niet eens vernieuwd moet worden, wel hier komen meer reacties op en we gaan inventariseren wie dat zoal kan en wat daar de kosten van zijn. Ook opperde Ronald dat er dan ook via de app iets moet kunnen en/of facebook. We zullen sponsor Speer eens polsen aangezien die dit ook kunnen, wie nog meer adressen heeft wordt gevraagd om ook daar te informeren.
13. Activiteiten gaan ook dit jaar weer geroggeld worden, barcompetitie is er 1 van en in overleg zullen er nog wel meer komen
14. De evenementen en toerplanning voor 2016;
–20 februari; de patatrace

–29 maart; start van de dinsdag avond ritten vanaf 19:00 bij café De Wiekslag.

–24 april; Voorjaarsrit

–30 april; de feestavond

–5 mei; vertrek sochtends voor het Hemelvaart weekend en deze is al volgeboekt.

–Met de Pinksteren weer de rit te Dour in België, misschien iets uitgebreider

–31 mei t/m 3 juni; avond 4 daagse voor het eerst.

–11 juni; zomertoertocht.

–3 juli; classic grasbaanrace tegenover de Raket.

–17 juli; toertocht naar Tecklenburg te Duitsland.

–24 september; Najaarsrit.

15. Rondvraag; Ronald Horstra meld dat het app gebeuren gratis, ja mooi dat internet……Verder geen vraag of opmerking.

16. interim Voorzitter bedankt een ieder hartelijk voor zijn komst en inbreng en de eerst volgende consumpties mogen op kosten van de club besteld worden.

Notulen Jaarvergadering 6 februari 2015.

Notulen Jaarvergadering 6 februari 2015.
Aanwezig: Arend Klomp, Peter Roos, Henrie Schreur, Jan Schreur, Arjan Westerhuis, Jan Boverhof, Rick Roos, Jarno Veen, Roelof Witte, Jan Prins, Jannes Mennink, Wim de Boer, Hendrik Wittink, Martin Vos, Dietward Vos, Tim Jonkers, Yannai Santing, Henk Benjamins, Hilco Teunissen, Jan Brand, Marco de Gorter, Rick Loef, Bennie Linde, Ronny van Dijk, Leon Donker, Jaap Santing, Danien Teunissen, Robin Paarhuis, Camiel Teunissen, Ronald Horstra en Renessa Holterman.
Afwezig met kennisgeving; Ferry Jonkers, Jan Huizing en Wim Huizing.
1. Opening door de voorzitter en heet deze grote groep van harte welkom op deze speciale jaarvergadering van het 35ste jubileumjaar waarin als het goed gaat de 30ste OTR wordt verreden.
2. Financieel verslag van Peter Roos helaas is Jan Huizing er vanavond niet bij. Met mooie PowerPoint presentatie, met wat opstart problemen, wordt weer duidelijk gemaakt wat er uit is gegaan en binnen gekomen en het resultaat is dat we ook 2014 weer positief afsluiten. Peter wordt vriendelijk bedankt voor zijn duidelijk uitgebreide uitleg.
3. Verslag kascommissie bestaande uit Danien Teunissen en Ronald Horstra, Danien verklaarde dat er bij de controle geen rare dingen gevonden werden. Alles oké en de goedkeuring voor 2014 van beide heren.
4. Danien Teunissen is aftredend uit de kascommissie aangezien hij 2 jaar heeft gecontroleerd en hij word vriendelijk bedankt door alle aanwezigen. Bennie Linde verwisselt zijn reserve plaats voor aktieve nu en Wim de Boer meld zich aan om de nieuwe reserve te worden. Dus volgend jaar controle door Ronald Horstra en Bennie Linde.
5. Notulen van 2014 worden kort bekeken en door alle aanwezigen goed gekeurd.
6. Ingekomen stukken secretaris; contributie voor de MAG, gemeente de Wolden heeft de bevestiging van de aanvraag OTR 2015 toe gestuurd en een reclame bedrijf die ons een pen heeft opgestuurd.
7. Verslag van 2014 is doorgenomen door ondergetekende en wordt door de voorzitter vriendelijk hiervoor bedankt.
8. OTR 2015 op 15 maart is ook een beetje een dubbel jubileum aangezien deze voor de 30ste keer georganiseerd word en voor de 10de keer is de start bij Gebben Motoren te Rogat. De route is voor 99% al weer gereed en in kaart gebracht en alleen Dickninghe moeten wat kleine aanpassingen in gebeuren aangezien Natuurbeheer wat eisen heeft. Gelukkig is de eigenaar op onze hand en gaat dat probleem ook opgelost worden. Meppel heeft binnen een week de vergunning al opgestuurd en ook hebben die al de dranghekken voor ons gereserveerd bij de gemeentewerf, hulde. Gemeente de Wolden heeft ook al de vergunning opgestuurd dus dat is alweer voor elkaar. Op de site zal weer vermeld worden wanneer de klusdagen zijn en hopelijk komen er weer veel vrijwilligers om mee te helpen met opbouw en afbraak naderhand. Deze keer wel een zeer dringend verzoek van de club aan alle leden om vooral niet voor, na of tijdens de OTR op de landerijen te gaan crossen, ook de kinderen niet! Indien geconstateerd word dat een lid dit wel doet zal onverbiddelijk het lidmaatschap opgezegd worden.
9. Het meest spectaculaire punt van de agenda is weer aangebroken, de pauze met gratis consumptie.
10. Wim Huizing, die helaas niet aanwezig is, heeft te kennen gegeven dat door drukke werkzaamheden hij geen tijd meer vrij kan maken voor een bestuursfunctie, wel zal hij in de OTR commissie blijven maar de bestuursfunctie word gestopt. Indien er geen vervanger is wil hij nog wel helpen maar er word een vervanger voor hem gevonden in de persoon van Martin Vos. Bij het stemmen was 1 persoon die wat kritiek had en dat was Danien Teunissen die het niet zo zag zitten met Martin. Gelukkig was de rest wel vol vertrouwen dus word Martin welkom geheten in het bestuur.
11. De commissies zijn nog goed gevuld met aktieve leden dus hier hoeft geen aanvulling, wel word er nog gevraagd of er iemand ergens bij wil maar op deze vraag komt geen reactie.
12. Internet wordt beheerd door Hendrik, Guido en Arend en deze proberen de site zo actueel mogelijk te houden. Er word gevraagd of het ook mogelijk is dat de bezoekers er ook foto`s op kunnen plaatsen wat nu niet mogelijk is. Wim de Boer voegt hier nog aan toe of er ook een agenda op geplaatst kan worden zodat je in 1 opslag kunt zien wat er gaat gebeuren.
Hier zal door de heren na gekeken worden. Danien vraagt of het makkelijk zou zijn dat de deelnemers voor de OTR zich digitaal aan kunnen melden. Hier krijgt hij antwoord op dat zoals het nu gaat, deelnemers kunnen inschrijfformulier downloaden en thuis invullen, het prima en super gaat. Dit word nog even nagevraagd aan Jannes die al vele jaren bij de inschrijving zit en die verklaard dat dit de snelste manier is aangezien ze anders eerst de persoon op moeten gaan zoeken en nu leveren ze het ingevulde formulier en de 20 euro in en klaar.
13. Aangezien we dit jaar het 35ste jubileumjaar hebben gaan we zeker wat extra dingen organiseren. Zo staat er voor 18 april een receptie gepland bij de Raket te Rogat alwaar alle leden, sponsoren, landeigenaren van de OTR en de bedrijven van industrieterrein Rogat voor uitgenodigd gaan worden. Ook willen we weer een kaartavond gaan organiseren en in december gaan we weer mee doen aan de bar competitie van cafe De Wiekslag. Hilco vraagt of er ook weer een jubileum t shirt komt wat er bij het 25ste jubileum jaar ook was. Hier zal nog overleg over komen.
14. De evenementen en toerplanning voor 2015;
– 18 april de receptie
– 10 mei staat de Classic Grasbaan Race gepland.
– 13 mei staat de jaarlijkse feestavond gepland.
Tourritten 2015 onder voorbehoud;
– 31 maart starten de dinsdagavond toertochten weer, vertrek 19:00
– 9 mei toertocht met bezoek aan Planetarium van Eise Eisinga te Franeker.
– 14 t/m 17 mei 4 daagse rit naar het Duitse Lutzerath.
– 21 juni toertocht met bezoek aan Militair museum te Soest.
– 23 juni de langste dinsdagavond rit
– 23 augustus lange toertocht van zo`n 350 km.
– 26 september de herfstrit voor gereden door Wim de Boer misschien weer met BBQ
– 20 oktober laatste dinsdagavond rit.
Ook is er een idee om naar de Mercedes fabrieken te gaan in Bremen
Voor de OTR rijders 24 mei, 1ste Pinksterdag, weer de gelegenheid om naar Dour in Belgie te gaan. Martin Vos is hier weer de contactpersoon van.
11 april is er weer een trainingsdag voor de toerrijders. In september zal er weer een training voor de OTR en crossers zijn. De jeugdleden word gevraagd of zij willen kijken of er een maiscross georganiseerd kan worden.
Ook is er een idee om navraag te gaan doen of het mogelijk is om de baan die gebruikt gaat worden voor de WK motorcross 2015 te Assen of we die mogen gebruiken voor een dag, dit eventueel met samenwerking van andere clubs
15.Rondvraag; Ronald Horstra vraagt of er in de OTR rit ook iets van een klein parcours gemaakt kan worden waar wat behendigheid dingetjes in gereden moeten worden. Dit mag hij opnemen met de heren van de OTR commissie en dan eventueel samen wat uitwerken.
16. Voorzitter bedankt een ieder hartelijk voor zijn inbreng en komst en nodigt iedereen uit om mee te doen met de spelletjes (Schieten.sjoelen en darten) die na de vergadering volgen.
Vanzelfsprekend trakteert de club nog op een paar consumpties.
Agenda JV 2015 en Notulen JV 2014
JAARVERGADERING 2015
Op vrijdag 6 februari 2015 om 20.00 uur is er weer de jaarvergadering van onze club in Cafe De Wiekslag. Noteer hem vast in je agenda. De agenda van de jaarvergadering en de notulen 2014 zijn hieronder te lezen.
Agenda jaarvergadering Motorclub de Antrappers 6 februari 2015. (OVB)
1. Opening en mededelingen.
2. Financieel verslag 2014.
3. Verslag kascommissie Danien Teunissen en Ronald Horstra
4. Verkiezing kascommissie aftredend Danien Teunissen en nieuw Bennie Linde.( + nieuwe reserve)
5. Notulen van 2014.
6. Ingekomen stukken.
7. Verslag secretaris 2014.
8. Off the road rit 15 maart 2015.
9. PAUZE. (evt. inbreng vergaderpunt of rondvraag door leden)
10. Bestuur: Wim Huizing aftredend en niet herkiesbaar. Voordracht Martin Vos.
(en aanvulling commissies?)
11. Internet site en communicatie
12. Jubileumjaar en-activiteiten (muziekmiddag/avond,kaartavond, barcompetitie en ….)
13. Evenenementenplanning 2015 met:
• Receptie 35 jaarAntrappers zaterdag 18 april Rogat.
• Feestavond op 13 mei.
• Classic Grasbaan 9/10 mei 2015 (Classic Cross of Maiscross)
• Toerkalender/ Wiekermeulerit /4 daagse/Dinsdagavondritten.
• Offroad/Dour/Handel.
• Training voor de wegrijders en training offroad rijders/cross.
14. Rondvraag (deze het liefst schriftelijk indienen in de pauze).
15. Sluiting.
Notulen jaarvergadering 7 februari 2014
Aanwezig: Jan Huizing, Peter Roos, Wim Huizing, Arend Klomp, Jan Schreur, Jan Boverhof
Aaldert Kuiper, Jaap Santing, Martin Vos, Guido Karst, Hilco Teunissen, Jannes Prins, Ronald Horstra, Yanai Santing, Theo Otten, Siebren Huisinga, Dietward Vos, Robin Paarhuis, Tim Jonkers, Maarten Huising, William Eefting, Roelof Witte, Jan Mennink, Hendrik Wittink, Bert van de Berg en Bennie Linde.
Afwezig met kennisgeving; Arjan Westerhuis, Henrie Schreur, Ferry Jonkers, Dirk Jan Bremmer, Albert Knol, Jarno Veen en Jan Benning.
1. Opening door de voorzitter en heet deze grote groep van harte welkom op deze jaarvergadering. Speciaal ook de jongeren die zijn gekomen.
2. Financieel verslag van Jan Huising en Peter Roos met mooie PowerPoint presentatie wat er zeer duidelijk uitzag. Alles werd netjes en vakkundig uitgelegd en zoals ut de gewoonte wordt klopte alles ook dit jaar weer en konden we 2013 afsluiten met een mooie plus.
3. Verslag kascommissie kon helaas geen doorgang vinden aangezien de beide heren er niet waren helaas. Jarno Veen en Danien Teunissen zijn echter wel een avond op bezoek geweest bij de penningmeester en hebben controle uitgevoerd en hun goedkeuring verleend voor 2013 wat telefonisch bevestigd werd door Jarno.
4. Jarno Veen is aftredend uit de kascommissie aangezien hij de functie 2 jaar heeft uitgeoefend en die wordt overgenomen door Ronald Horstra. Als nieuwe reserve kunnen we Bennie Linde noteren. Volgend jaar gaan dus Danien en Ronald controle uitvoeren.
5. Notulen van 2013 worden uitvoerig doch kort bekeken en door alle aanwezigen goed gekeurd.
6. Ingekomen stukken, zowel van de secretaris als penningmeester zijn er geen bijzonderheden te melden. Wel merk ik op of er iemand is die eventuele mails die ik krijg ook wil hebben die ik als troep zie. Dit wil verder niemand dus blijf ik het mailfilter.
7. Verslag van 2013 wat ik gemaakt heb is door mij voorgelezen en ik krijg er zowaar applaus voor wat ik zeer waardeer!
8. OTR 2014 die gepland staat voor 16 maart is al volop in gang gezet, Arend heeft de vergunningen alweer aangevraagd in Meppel en De Wolden dus dat loopt.
Aaldert verteld dat hij un mooie route heeft gemaakt van ongeveer 45 km lang vol met zandwegen, bospaden, grasland, akkers en af en toe wat asfalt. Start blijft bij Gebben en hopelijk blijft dit jaar onze startboog wel rechtop staan. Arend vraagt nog wel even nadrukkelijk aan iedereen of ze niet op de route van de OTR willen gaan crossen voor en na de rit. Er kwamen al boze geluiden van een paar boeren die daar niet van gediend waren en die na dit te beloven toch weer toestemming gaven. We willen graag op goede voet blijven met de landeigenaren dus blijf van de route!
Siebren geeft aan dat hij helaas dit jaar niet kan meehelpen bij de inschrijving wat hij al jaren doet. Ook onze dokter Roel Horstra zal niet zoals vanouds zelf meerijden en medische hulp op die manier verlenen aangezien hij zelf in de medische lappenmand zit met beenletsel. Raar maar waar heeft hij dit opgelopen met un motorongeval tijdens un off road rit
..
Op de site zal weer vermeld worden wanneer de klusdagen zijn en hopelijk komen er weer veel vrijwilligers om mee te helpen met opbouw en afbraak naderhand. Waarschijnlijk zal Jos Schreur weer een mooi draaiboek in elkaar zetten voor deze OTR.
9. 1 van de mooiste punten de pauze met gratis consumptie.
10. Het bestuur draait op dit moment lekker en er wordt gevraagd of er iemand misschien bij in wil en dit blijkt niet zo te zijn. Ook wordt er gevraagd of de bezetting de leden zo aanstaat en ook dit wordt bevestigd dus we blijven zo.
11. Guido is druk bezig op de achtergrond met het vernieuwen van de site en ook Hendrik zal hier un steentje in mee dragen. Jan Huizing legt uit dat je straks als nieuw lid je alleen maar via de site je aan kunt melden en op die manier ook de club machtigt om de contributie en eventuele andere kosten af te schrijven. Nu blijkt het helaas nog voor te komen dat mensen net voor een activiteit zich mondeling aanmelden, dan mee doen en dan niet betalen. Dit is straks dus niet meer mogelijk, niet lid is dan niet deelnemen.
Ronald Horstra had op Facebook un account aangemaakt voor de Antrappers, deze zal hij samen met Danien en Peter gaan beheren en onderhouden. Ook wordt er door Peter volop getwitterd dus De Antrappers zijn goed onlaain zeg maar. Ook is het doel om maandelijks un nieuwsbrief te mailen. William vraagt of er ook un App komt zodat we makkelijker op de telefoon en Android te volgen zijn. Peter antwoord hierop dat dit erg veel kosten met zich meebrengt en dat nog niet op de planning staat. Wil dit nog wel eens weer gaan bekijken. Peter vraagt ook om nieuws via de Twitter naar hem te sturen zodat hij die weer kan plaatsen op onze Twitter account.
Aaldert merkt nog op dat er op het gastenboek nogal eens spam staat maar ja dat proberen we er zoveel mogelijk direct weer af te halen.
12. De jaarlijkse feestavond staat gepland op 28 mei en als band is Poor John geboekt. Deze band heeft al van zich laten horen bij Theo de Gorter en was toen harstikke goed. Dus hopelijk ook bij ons un feest. Peter heeft ook un optie op un cateraar die hele leuke dingen doet en waarschijnlijk gaat dit door en wordt de aanvang ook 18:00 zodat er goed gegeten kan worden.
Classic Grasbaan Race zal plaats gaan vinden op 15 juni als we de goedkeuring krijgen wat er dik in zit. Afgelopen maandag is er un evaluatie geweest met de organisatie en op un klein dingetje na waren ze super tevreden.
Tourritten 2014 onder voorbehoud;
1 april starten de dinsdagavond toertochten weer.
10 mei zal De Wieker Meule rit worden verreden.
29 mei t/m 1 juni Hemelvaart 4 daagse rit.
22 juni toertocht naar Tecklenburg.
24 juni de langste dinsdagavondrit.
4 + 5 juli een toertocht naar de Mercedes fabriek te Bremen.
24 augustus de lange toertocht van ongeveer 300 km.
27 september voorheen William Eefting en nu Wim de Boer herfst toertocht.
21 oktober de laatste dinsdagavondrit.
Wim vraagt of de rit naar Mercedes niet gecombineerd kan worden met de crosstraining die ze willen gaan houden in Bremen in september. Dit zal nog bekeken gaan worden.
12 april wordt er nog een trainingsdag gehouden voor de toerders, deze dag zijn er 2 ervaren instructeurs ingehuurd om weer de puntjes op de I te zetten qua rijden.
Martin Vos wil graag met een groep OTR rijders in juni een 2daagse gaan rijden in België te Dour.
Dit zal een rit van 160 km zijn en wie mee wil kan zich bij hem aanmelden.
OTR en crosstrainingen; 18 augustus te Emmen en 19 september te Bremen, Klaas Hofstede zal waarschijnlijk ook meegaan naar Bremen.
Tim Jonkers vraagt of er misschien nog zoiets als un maiscross of zwarte cross georganiseerd kan worden. Arend geeft aan dat er al zoveel activiteiten in de agenda staan dat dit haast te veel gaat worden dus eerst waarschijnlijk niet.
13. Rondvraag; William Eefting, het idee van Tim Jonkers aangaande een cross zeker voor de jeugd zou toch mogelijk moeten zijn als we dit kleinschalig op gaan zetten? Ronald Horstra haakt hier op in dat het misschien wel mogelijk is om op un stuk grond van zijn pa na de mais iets te gaan organiseren dus dit zit nog in de grond zeg maar.
Siebren bedankt de club nogmaals voor de donatie die de club heeft gedaan aan de leden die aan de KNMV trainingsdag hebben deelgenomen. Waarvan akte.
Jan Mennink wordt nog even gefieliesieteert met zijn opaschap. Jan heeft un kleindochter genaamd Sara (wat weer de dochter is van Cindy en Sebastiaan).
Peter; De Wiekslag gaat un barcompetitie houden of wij als Motorclub hier ook aan mee willen doen? Je mag dan zelf un thema gaan bedenken en dat un avond uitvoeren in De Wiekslag. Het team die drukste avond organiseert kan ook nog eens 400 euries winnen. Er is eerst nog geen deelname hiervoor.
Aaldert geeft aan dat hij zo nog wat filmpje kan laten zien.
14. De Voorzitter dankt un ieder voor zijn komst en deelname aan deze druk bezochte jaarvergadering en sluit af met de toezegging dat we nog minstens un paar consumpties van de club krijgen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *