De Jaarvergadering van 2018 is voorlopig vastgesteld op vrijdag 9 februari 2018. De aanvang is om 20.00 uur in het clubcafe De Wiekslag. De reguliere clubvergadering op maandag 5 februari vervalt hierdoor. Het bestuur bereid op deze avond de jaarvergadering dan voor.

 

 

Agenda Jaarvergadering 2018

1. Opening en mededelingen.
2. Financieel verslag 2017.
3. Verslag kascommissie Wim de Boer en Diedward Vos
4. Verkiezing kascommissie aftredend Wim de Boer en wordt vervangen door Jannes Prins.( Jannes Mennink wordt       nieuwe reserve)
5. Notulen van 2017.
6. Ingekomen stukken.
7. Verslag secretaris 2017.
8. Off the road rit 18 maart 2018.
9. PAUZE. (evt. inbreng vergaderpunt of rondvraag door leden)

10. Bestuur: Zit wel goed, maar penningmeester Albert Knol wil op termijn wel graag vervangen worden door drukte        op zijn eigen zaak.

11. Aanvulling commissies?
12. Internet site en Social Media en Communicatie
13. Evenenementenplanning 2018 met:

• OTR 18 maart 2018
• Welke activiteiten
• Feestavond op 9 mei. Voorstel BBQ vanaf 18.00 uur
• Classic Grasbaan gaat niet door. Evt. Maiscross
• Toerkalender/ Hemelvaartweekend/Wiekermeulerit /4 daagse/Dinsdagavondritten.
• Offroad/Dour/Handel of ander OTR evenement bezoeken.
• Training voor de wegrijders en training offroad rijders/cross.
14. Rondvraag (deze het liefst schriftelijk indienen in de pauze).

15. Sluiting met afsluitende drankje en Rad van Fortuin tbv ALS

 

Notulen Jaarvergadering 10 februari 2017.

Aanwezig bestuur: Albert Knol, Jan Huizing, Arend Klomp, Martin Vos, Henrie Schreur, Jan Boverhof en na de pauze ook Arjan Westerhuis. Jan Mennink heeft ziek afgemeld.

Aanwezig leden; Hilko Teunissen, Bennie Linde, Wim de Boer, Jan ten Heuvel, Jannes Mennink, Sjors Broekstra, Janai Santing, Camiel Teunissen, Tim Jonkers, Robin Paarhuis, Roelof Witte, Ronald Horstra, Jannes Prins, Aaldert Kuiper, Dietward Vos, RobertJan Naarding, Martien Geerts, Renessa Holterman, Wim Huizing, erelid Roelof Klomp, na de pauze schoven ook aan Jarno Veen en Maarten Huizing

1. Opening door de voorzitter en iedereen wordt van harte welkom geheten ook speciaal ons erelid Roelof Klomp. Voorzitter benoemd direct de kwestie in het nieuws dat alle verenigingen ten alle tijden moeten melden als er sexueel mis- of gebruik is in de club, indien ja dan melden bij bestuur!

2. Financieel verslag van Jan Huizing met Albert Knol van wat er uit is gegaan en binnen gekomen en het resultaat is dat er dik € 13.000,00 meer binnen is gekomen. Jan wordt vriendelijk bedankt voor zijn mooie uitleg en de club gaat dit jaar een boekhoudt programma aanschaffen waardoor sommige dingen nog duidelijker vermeld kunnen worden. Zo kunnen Albert en Jan nog specifieker de boekhouding verwerken.

3. Verslag kascommissie bestaande uit Bennie Linde en Wim de Boer, Wim verteld dat ze een avond langs geweest zijn bij Jan waar ook Albert bij aanwezig was en dat alles netjes uitgelegd en zichtbaar gemaakt werd. Bennie en Wim hadden geen op- of aanmerkingen en zag er netjes uit en de goedkeuring werd dus verleend..

4. Bennie neemt na 2 trouwe jaren dienst in de kascommissie afscheid en wordt hiervoor hartelijk bedankt.
Dietward Vos neemt zijn plaats in en er melden zich 2 Janessen aan voor reserve en besloten wordt om Jannes Prins als eerst reserve te plaatsen en Jannes Mennink als 2de.

5. Notulen van 2016 worden bekeken en door alle aanwezigen nog eens goed doorgelezen en goed gekeurd zonder op- of aanmerkingen.

6. Ingekomen stukken: weinig tot niets alleen het blad Magazine.

7. Verslag van 2016 is voor gelezen door ondergetekende en wordt door allen aangehoord, geen op of aanmerkingen.

8. OTR 2017 is op 19 maart, de vergunningen zijn door Arend alweer aangevraagd alleen gaat het wat minder makkelijk als voorgaande jaren. Op de desbetreffende plaatsen zitten nu andere mensen en die willen ineens draaiboeken en zelfs calamiteiten plannen zien. Arend heeft deze in elkaar gedraaid en 1 wilde zelfs dat het onder auspiciën van een KNMV of MON zou plaats vinden. Arend heeft uitgelegd dat dit niet hoeft en dus ook niet gebeurt. Jammer dat dit wat meer tijd vergt op deze manier maar van De Wolden is er al en die van Meppel komt er ook wel.

De Route is grotendeels gelijk aan die van vorig jaar en Aaldert heeft de contacten alweer gelegd met de boeren en andere landeigenaren. Werkwijze gaan we weer net zo doen als vorig jaar, Martin coördineert dit en gaarne weer aanmelden wat via de app kan. Dit jaar hebben we bij Gebben 2 inschrijfbalies, 1 voor contant afrekenen en 1 waar ook gepind kan worden. Dit was vorig jaar nogal eens een vraag.
Jos Schreur heeft aangegeven dat hij dit jaar iets minder kan betekenen aangezien die druk bezig is met hun nieuwe woning en verhuizing naar tussentijdse woning.

9. Pauze met consumpties van de MC

10. Bestuur draait lekker met deze setting en ook zijn er geen die eventueel er in willen.
Vorig jaar is er voor bescherming van de MC de stichting Storck opgericht. Storck staat voor; Stichting Toer Offroad, Race, Cross en Klubactiviteiten. Bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur van de MC te weten; Arend Klomp, Albert Knol en Jan Boverhof. Vergunningen en dergelijke lopen nu via deze stichting.

11. De commissies zijn goed gevuld dus hier hoeft geen aanvulling maar, mag wel vanzelfsprekend. Er wordt nog gevraagd of er iemand ergens bij wil maar er is niemand die zich op deze avond geroepen voelt.

12. Zoals velen al gemerkt hebben is er een compleet nieuwe site opgezet, dit is met behulp van Jolanda Kooiker van Liberty gedaan. Site is erg actueel en ziet er ook heel netjes uit. Arend vraagt nog of hier misschien iemand mee wil helpen maar helaas geen ict er die zich meld.
Social media wordt gedaan door Martin Vos, Ronald Horstra en Dietward Vos.

13. Activiteiten; we hebben deels mee betaald aan een nieuwe TV voor in de Wiekslag. Jan ten Heuvel heeft hiervoor een mooie nieuwe montage beugel gemaakt en ook de TV geplaatst. Maria helpt ons ook als het kan met van alles en nog wat en op deze manier hebben wij ook weer wat leuks terug kunnen doen.

14. De evenementen en toerplanning voor 2017;
Patatrace wordt oktober dit jaar hopelijk
29 maart; start van de dinsdag avond ritten vanaf 19:00 bij café De Wiekslag.
24 april; Voorjaarsrit
30 april; de feestavond
5 mei; vertrek sochtends voor het Hemelvaart weekend en deze is al volgeboekt.
Met de Pinksteren weer de rit te Dour in België, misschien iets uitgebreider
31 mei t/m 3 juni; avond 4 daagse voor het eerst.
11 juni; zomertoertocht.
3 juli; classic grasbaanrace tegenover de Raket.
17 juli; toertocht naar Tecklenburg te Duitsland.
24 september; Najaarsrit.

15.Rondvraag; Aaldert Kuiper; of er ook alleen houten piketten gebruikt kunnen worden als afzetting in de akkers van de boeren? De ijzeren pennen leveren af en toe schade aan machines als ze niet opgeruimd zijn. Antwoord; is een goed idee en zullen we doorgeven aan de OTR commissie.

-Of er tijdens de zaterdagen ook een uitsmijter of snack genuttigd mag worden tussen de middag op kosten van de club? Antwoord; is niet echt nodig, veel komen een halve dag en ook geeft de club al zo veel aan de vrijwilligers.

-Of er met de boeren overlegd kan worden hoe de boeren/landeigenaren hun land weer opgebracht willen hebben? Antwoord; dit wordt al grotendeels gedaan door Hilco maar soms is het moeilijk om iets gedaan te krijgen door de staat van het land.

-Of er palen gekocht kunnen worden voor het plaatsen van betonmatten op grasland? Antwoord; dat gaat opgenomen worden met de OTR commissie.

16. De voorzitter bedankt een ieder hartelijk voor zijn komst en inbreng en nodigt iedereen uit om mee te doen met het rad van fortuin. Consumpties zijn tot 24:00 voor kosten van de MC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *